ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τὰ τυχερὰ παιχνίδια εἶναι παράνομα καὶ οἱ παῖκτες τιμωροῦνται ποινικά. Οἱ λέσχες τυχερῶν παιγνίων ἀπαγορεύονται καὶ κλείνονται.

Ἐν τούτοις ἡ κρατικὴ ἐξουσία δίδει ἄδεια σὲ μερικοὺς νὰ ὀργανώνουν νόμιμες λέσχες τυχερῶν παιγνίων, τὰ γνωστὰ καζίνο. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ διάκρισις τῶν λεσχιακῶν σὲ ἀδειούχους «νομίμους» καὶ μὴ ἀδειούχους «παρανόμους» εἶναι ἀνήθικη, ἐνέχει ἀνισότητα μεταχείρισης τῶν πολιτῶν, καὶ εἶναι ἀντισυνταγματική.

Ἢ πρέπει νὰ ἐπιτραποῦν σὲ ὅλους, ἢ πρέπει νὰ ἀπαγορευτοῦν γιὰ ὅλους. 

Ἀλλὰ ποιὸς τολμᾶ;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου