ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ἀνάθεσις κρατικῶν ἁρμοδιοτήτων σὲ μία ἰδιωτικὴ ἐπιχείρηση ὅπως ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀντισυνταγματική. Δεδομένου δέ, ὅτι οἱ μέτοχοι τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὸ 94% εἶναι ἄγνωστοι ἀλλοδαποί, ἡ ἐν λόγῳ ἀνάθεσις εἶναι καὶ ἀντιπατριωτική, διότι ἀνατίθεται ἡ διαχείρησις ἐθνικῶν θεμάτων σὲ ἀγνώστους ἀλλοδαπούς, πράγμα ποὺ δὲν τὸ ἐπιτρέπει τὸ Σύνταγμα. Ἡ περίπτωσις θυμίζει τὴν παροιμία: «Βάλανε τὸν λύκο νὰ φυλάει τὰ πρόβατα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου