ΑΝΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ...

Ἡ Ἐκκλησία ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν μεταθανάτια ζωή μας, καὶ γιὰ νὰ μᾶς στείλει γρήγορα στὸν Παράδεισο, φροντίζει μὲ συσσίτια καὶ ρουχισμὸ νὰ μᾶς διατηρήσει στὴν ἐπίγεια ζωή, ποὺ οἱ ἡγέτες μας τὴν ἔκαναν κόλαση.

Καὶ οἱ πολιτικοί μας ποὺ ἔπρεπε νὰ φροντίζουν γιὰ τὴν ἐπίγεια καλοπέρασή μας καὶ μακροζωία μας, φροντίζουν νὰ μᾶς στείλουν γρήγορα στὸν ἄλλο κόσμο, γιὰ νὰ μᾶς γλυτώσουν ἀπὸ τὰ βάσανα τῆς κακομοιριασμένης ζωῆς μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου