ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ἡ Τρόικα καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καταδίκασαν σὲ θάνατο τοὺς Ὑπερήλικες ποὺ δὲν ἔχουν πόρους ζωῆς καὶ ποὺ ἔπαιρναν τὰ φτωχικὰ προνοιακὰ ἐπιδόματα.

Πρὸς ἀποφυγὴ μάλιστα τῆς ἐπιβάρυνσης τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ μὲ τὴν δαπάνη τῆς ἐκτέλεσής τους, ἀποφασίστηκε νὰ ἐκτελεστοῦν μὲ τὴν ἀδάπανη γιὰ τὸ κράτος μέθοδο τῆς Ἀσιτίας!

Κατὰ συνέπεια ἡ Κυβέρνηση κατάργησε τὰ προνοιακὰ ἐπιδόματα, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ κοινωνία μας θὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τοὺς Ὑπερήλικες καὶ μὴ παραγωγικοὺς πολίτες.

Ζήτω ἡ Τρόικα !
Μελλοθάνατος 79 ἐτῶν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου