ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ...

Κατὰ τοὺς σοφοὺς οἰκονομολόγους τοῦ φιλελευθερισμοῦ, οἱ ἀρχὲς τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας πρέπει νὰ ἀποτελοῦν παράδειγμα πρὸς μίμηση γιὰ τὴν κρατικὴ διοίκηση. Οἱ ἀσφαλιστικὲς ἐταιρίες ποὺ καλύπτουν τὴν Ὑγεία, συνήθως παύουν νὰ καλύπτουν νοσήματα μετὰ τὸ 70ὸ ἔτος τοῦ ἀσφαλισμένου. Ἐὰν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ἀκολουθήσουν αὐτὴν τὴν τακτική, γλυτώνουν καὶ τὰ νοσήλια καὶ τὶς συντάξεις, διότι οἱ συνταξιούχοι ἀπέρχονται στὸν ἄλλο κόσμο συντομότερα.

Λένε οἱ κακὲς γλῶσσες ὅτι στὴν Ὀλλανδία δὲν νοσηλεύουν στὰ νοσοκομεῖα ἀσθενεῖς ἄνω τῶν 80 ἐτῶν.

Φιλανθρωπίας ἐγκώμιον!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου