ΜΕΓΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ

Ὑποκρισία Νο. 1 
Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι κατασυγκινημένη ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς μικρῆς Μαρίας. Καὶ ποιὰ εἶναι αὐτή; Ἕνα κοριτσάκι πέντε χρονῶν, δὲν τὸ ἀνατρέφει ἡ μητέρα του, ἀλλὰ δύο ἁπλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ κατὰ σύμπτωση εἶναι Ρομὰ καὶ ποὺ τὸ περιποιοῦνται μὲ στοργή. Ἀντὶ ἡ κοινωνία νὰ τοὺς ἐπιβραβεύσει, τοὺς ἔβαλε φυλακή.

Ὤ! Τῆς ὑποκρισίας!  


Ὑποκρισία Νο. 2

Πρὶν ἀπὸ χρόνια εἶχε δημοσιευθεῖ ἡ πληροφορία ὅτι, κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν εἰδικῶν, κάθε χρόνο στὴν Ἑλλάδα σκοτώνονται τετρακόσιες χιλιάδες ἔμβρυα ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς μανάδες τους μὲ τὴν ἄδεια τοῦ νόμου. Φυσικά, ἡ πείρα ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ζήτημα αὐτο μαρτυρεῖ ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔμβρυα αὐτὰ ἔχουν ἡλικία μεγαλύτερη τῶν τριῶν μηνῶν καὶ λόγῳ αὐτῆς ἀπαγορεύεται ἡ θανάτωσίς τους. Ἀλλά, ποιὸς προσέχει αὐτὲς τὶς λεπτομέρειες! Τὸ κυοφορούμενο παιδὶ θὰ εἶναι βάρος, ἂν γεννηθεῖ, καὶ γι’ αὐτὸ τὸ σκοτώνομε ἐγκαίρως. Καὶ κανεὶς δὲν συγκινεῖται ἀπὸ τὰ κομματιασμένα βρέφη ποὺ πετιῶνται στὰ σκουπίδια. 

Ἔτσι συντελοῦνται τρεῖς ἀκόμη ὑποκρισίες: Ἡ πρώτη, ἐλάχιστοι συμπαρίστανται στὴν τραυματισμένη καρδιὰ τῆς γυναίκας ποὺ ὅλη της τὴν ζωὴ κουβαλάει τὸ ἀθεράπευτο τραῦμα τοῦ φόνου μιᾶς ὑπάρξεως ποὺ θέλησε νὰ ἀναπτυχθεῖ μέσα της. Ἡ δεύτερη, οἱ ἠθικολόγοι ἐπικρίνουν σκληρὰ τὴν γυναίκα ποὺ φονεύει τὸν καρπὸν τῆς κοιλίας της χωρὶς οἶκτον γιὰ τὸν πόνο ποὺ φορτώνεται με τὴν πράξιν της αὐτήν. Ἡ τρίτη, μηδαμινὸ δείχνουν οἱ πλεῖστοι ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ γλύτωσαν τὴν ἔκτρωσιν, ἀλλὰ μεγαλώνουν σὲ πανάθλιες συνθῆκες.

Ὑποκρισία Νο. 3

Τὴν μικρὴ Μαρία οἱ φτωχοὶ προστάτες της τὴν ἀνέτρεφαν ὅσο καλύτερα μποροῦσαν καὶ τοὺς βάλαμε φυλακή. Χιλιάδες ἄλλες μικρές Μαρίες πηγαίνουν νηστικὲς στὸ σχολεῖο, ἐπειδὴ ἔτσι θέλουν οἱ «φιλάνθρωποι» τοκογλύφοι τῆς Εὐρώπης. Καὶ ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη, ποὺ πληγώθηκε ἀπὸ τὴν ὑποτιθέμενη ταλαιπωρία τῆς μιᾶς Μαρίας, δὲν συγκινεῖται γιὰ τὴν μεγάλη καὶ συνεχὴ ταλαιπωρία χιλιάδων συνομηλίκων της, ποὺ πεινοῦν καὶ λιποθυμοῦν ἀπὸ τὴν πείνα, γιατὶ οἱ δανειστὲς τῆς πατρίδας της πρέπει νὰ εἰσπράξουν στὸ ἀκέραιο τὸν τόκον.

Ὤ, ὑπερευαίσθητοι συνάνθρωποι, ποὺ βάλατε φυλακὴ αὐτοὺς ποὺ προστάτευσαν την μικρὴ Μαρία, γιατί δὲν συγκινεῖσθε αναλογα γιὰ τα παιδιὰ ποὺ λιποθυμοῦν ἀπὸ τὴν πείνα καὶ γιὰ τοὺς γονεῖς ποὺ αὐτοκτονουν ἀπελπισμένοι, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ προσφέρουν τὰ στοιχειώδη στὰ παιδιά τους; 


Ὑποκρισία Νο. 4

Τὸ κόστος συντηρήσεως καὶ ἀναπτύξεως ἑνὸς παιδιοῦ σὲ κρατικὸ ἵδρυμα: βρεφοκομεῖο, ὀρφανοτροφεῖο κ.λπ. εἶναι μεγάλο καὶ ἡ ατμόσφαιρα ποὺ δεν εἶναι οἰκογενειακὴ προκαλεῖ πολλὰ ψυχικὰ προβλήματα στούς τροφίμους αὐτῶν τῶν ἱδρυμάτων. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγον τὸ κράτος χρησιμοποιεῖ τὸν θεσμὸν τῶν ἀναδόχων οἰκογενειῶν. Πληρώνει δηλαδὴ ἕνα ποσὸν στὴν οἰκογενεια ποὺ ἀναλαμβάνει νὰ ἀναθρέψει σὰν μέλος της ἕνα ξένο παιδί. Τὸ κόστος τῆς ἐπιδοτήσεως αὐτῆς ἀσφαλῶς εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ἐπίδομα τέκνου ποὺ δίνει τὸ κράτος στὶς πολύτεκνες οἰκογένειες. Μία γυναίκα ποὺ ἀναλαμβάνει μὲ τὴν ἔγκρισιν τοῦ κράτους τὴν ἀνατροφὴ ἑνὸς παιδιοῦ καὶ ἐπιδοτεῖται γιὰ αὐτό, πράττει καλῶς. Μία γυναίκα ποὺ ἀναλαμβάνει αὐτοβούλως τὴν συντήρηση ἑνὸς ξένου παιδιοῦ καὶ τό δηλωνει δικό της, γιὰ νὰ πάρει τὸ ἐπίδομα τῆς πολυτεκνίας, δρᾶ τύποις παρανόμως. Στὴν οὐσία, ὅμως, εὐεργετεῖ τὸ κράτος, γιατὶ τὸ ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα τοῦ ἐπιδόματος ἔξοδα συντήρησης αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὸ κράτος.

Δικαιϊκοῦ τυπισμοῦ ἐκδηλώσεις! Ὤ! Τῆς ὑποκρισίας!  


Συμπέρασμα:

Μὴ περιμαζεύετε ἕνα ἐγκαταλελειμμένο παιδί. Κινδυνεύετε νὰ πᾶτε φυλακὴ γιὰ ἁρπαγὴ ἀνηλίκου ἢ ἀγοραπωλησία βρέφους ἢ ὑποβολὴ ξένου τέκνου ὡς δικοῦ σας καὶ γιὰ ὅσα ἄλλα ἕνας εὑρηματικὸς εἰσαγγελέας μπορεῖ νὰ σᾶς καταλογίσει.

Τὸ δέχεσθε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου