ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ὁ φτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς πληρώνει κάθε μέρα ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του τεράστια πόσα ἀγοράζοντας φροῦδες ἐλπίδες. Καζίνο, λέσχες τυχερῶν παιχνιδιῶν, λαχεῖα, προγνωστικά, στοιχήματα καὶ σωρεία διαρκῶς ἀνανεούμενων ἑλκυστικῶν ἐφευρέσεων, ποὺ ὑπόσχονται ἀμύθητα κέρδη στὸν τυχερό, κυκλοφοροῦν στὴν ἀγορὰ καὶ σὰν βδέλλες ἀπομυζοῦν τὸ χρῆμα τοῦ λαοῦ. Ἐπειδὴ τὸ κόστος φαίνεται μικρὸ γιὰ μία φορὰ καὶ ἐπειδὴ τὸ θύμα δὲν μετράει τί πληρώνει συνολικὰ δὲν συνειδητοποιεῖ τί ζημία ὑφίσταται. Ὅμως ἡ στατιστικὴ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι πολλὰ δισεκατομμύρια παίζονται καὶ χάνονται κάθε χρόνο καὶ κάνουν φτωχότερο τὸ λαό. Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι τὰ θύματα πᾶνε γυρεύοντας νὰ γίνουν θύματα, φωνάζουν μόνα τους τὸ ληστὴ νὰ τὰ ληστέψει.

Οἱ παρενέργειες τῆς ἀγορᾶς ἐλπίδων εἶναι πάμπολλες. Νά μερικές:

  1. Χάνεται πολύτιμος χρόνος στὴ μελέτη τρόπων ἐπιτυχίας, ἀντὶ νὰ χρησιμοποιεῖται στὴ ἀπόκτηση χρησίμων καὶ παραγωγικῶν γνώσεων.
  2. Συντηρεῖται μία ἀντιπαραγωγικὴ ἀπασχόληση ποὺ τρέφεται παρασιτικὰ ἀπὸ τὴν ἀληθινὰ παραγωγικὴ δραστηριότητα τοῦ ἄλλου .
  3. Ὑποθάλπεται ἡ ἰδέα τοῦ εὔκολου πλουτισμοῦ καὶ στρέφονται οἱ ἐλπίδες σ’ αὐτὸν ἀντὶ στὴ σκληρὴ δουλειὰ ποὺ εἶναι ἡ μονὴ σωστὴ πηγὴ εἰσοδήματος.
  4. Δημιουργεῖται ἕνας κύκλος προσώπων ποὺ ἔχει τεράστια συμφέροντα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀφαίμαξη τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τεράστιες οἰκονομικὲς δυνατόητες νὰ διαφθείρει μὲ τὸ ξένο χρῆμα ποὺ ἄκοπα προσπορίζεται συνειδήσεις, γιὰ νὰ συνεχίζει τὴν κάρπωση τῶν ἀνήθικων κερδῶν
  5. Χρηματοδοτοῦνται μὲ τὰ εὔκολα αὐτὰ κέρδη ποκίλα προγράμματα διαφθορᾶς καὶ κάμψεως τῶν κοινωνικῶν ἀντιστάσεων.
  6. Ξεπλένονται βρώμικα χρήματα μὲ τὴν πιστοποίηση ὅτι προέρχονται ἀπὸ κέρδη τυχερῶν παιγνίων.
  7. Καταστρέφονται ἄνθρωποι, οἰκογένειες καὶ ἐπιχειρήσεις (ὑπάρχουν καὶ ἀρκετὲς αὐτοκτονίες καταστραφέντων) ὅταν τὸ θύμα γιὰ νὰ σωθεῖ ἀπὸ μία πρώτη μεγάλη ζημία τὰ παίζει ὅλα καὶ τὰ χάνει ὅλα.

Ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ ζητᾶ τὸ εὔκολο κέρδος. Ὁ λαὸς σοφὰ λέει «ἀνεμομαζώματα, ἀνεμοσκορπίσματα». Ἄλλωστε εἶναι μαθηματικῶς βέβαιο ὅτι κανεὶς ἀπὸ τοὺς παῖκτες δὲν εἶναι τελικὰ κερδισμένος, διότι:

  1. Ὅσο καὶ ἂν δῆθεν ἀξιόπιστες ἐπιχειρήσεις βεβαιώνουν τὸ ἀντίθετο,γεγονὸς εἶναι ὅτι σήμερα τὰ τυχερὰ παιχνίδια ἐλέγχονται ἠλεκτρονικὰ καὶ βγάζουν τὰ ἀποτελέσματα ποὺ θέλει καὶ ἔχει προγραμματίσει τὸ ἀφεντικό.
  2. Καὶ ἂν αὐτὸ δὲν συμβαίνει σὲ κάθε γύρο, τὸ ἀφεντικὸ παίρνει ἕνα ποσοστό. Ἄρα σὲ ὁρισμένους γύρους τὸ ἀφεντικὸ θὰ τὰ πάρει ὅλα. Γιὰ στάχτη στὰ ματιὰ ἀφήνει πενταροδεκάρες στὰ θύματά του γιὰ νὰ τοὺς τὰ πάρει ἄλλη φορά.
  3. Στὰ λαχεῖα ποὺ πράγματι δίνουν κάποια μεγάλα πόσα οἱ κερδισμένοι τελικὰ καταστρέφονται. Δημοσιογραφικὴ ἔρευνα ποὺ ἀναζήτησε τοὺς μεγάλους τυχεροὺς καὶ ἐξακρίβωσε πῶς χρησιμοποίησαν τὰ κέρδη διαπίστωσε ὅτι τὰ χρησιμοποίησαν γιὰ τὴν καταστροφή τους.

Μακρυὰ λοιπὸν ἀπὸ τὸ εὔκολο καὶ καταστρεπτικὸ κέρδος.  


Ὁ νομικός σας
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου