Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ἕνας ἐργοδότης πληρώνει τὸ 100% τοῦ μισθοῦ σὲ ὑπαλλήλους ποὺ ἐργάζονται τὸ 100% τοῦ νομίμου πλήρους ὡραρίου. Ἐπειδὴ ἔχει οἰκονομικὲς δυσκολίες, λαμβάνει τὴν φαεινὴ ἀπόφαση νὰ θέσει σὲ διαθεσιμότητα μέρος τῶν ὑπαλλήλων του, πληρώνοντάς τους τὸ 75% τῆς νομίμου ἀμοιβῆς καὶ ἀπαλλάσσοντάς τους ἀπὸ τὸ 100% τῆς ὑποχρεώσεως γιὰ ἀπασχόληση ὑπὲρ αὐτοῦ. 

Σὲ ἐπίπεδο παραλογισμοῦ δὲν θὰ ἐβαθμολογεῖτο μὲ ἄριστα ὁ ἔτσι σκεπτόμενος ἐργοδότης; 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου