ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Θέλετε νὰ δωροδοκήσετε ἕναν ὑπάλληλο γιὰ νὰ κάνετε τὴν δουλειά σας γρήγορα καὶ σίγουρα;

Παρακολουθῆστε τον καὶ ἂν δεῖτε τὸ συρτάρι τοῦ γραφείου του μισάνοιχτο πρὸς τὸν ἐπισκέπτη, ρίξτε μέσα κρυπτοφανερὰ τὸ ἀνάλογο μὲ τὴν σοβαρότητα τῆς ὑποθέσεώς σας ποσόν. Καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν βαρύτητά του, ὁ ὑπάλληλος θὰ ἐνεργοποιηθεῖ νὰ σᾶς ἐξυπηρετήσει.

Ἂν δεῖτε κρεμασμένο τὸ σακάκι τοῦ ὑπαλλήλου στὴν κατάλληλη κρεμάστρα, πλησιάστε χωρὶς φόβο καὶ βάλτε στὴν τσέπη του τὸ ἀνάλογο χρῆμα.

Ὁ ὑπάλληλος θὰ σᾶς ἀντιληφθεῖ καὶ σὲ λίγο θὰ σηκωθεῖ καὶ θὰ βάλει τὸ χέρι του στὴν τσέπη τοῦ σακακιοῦ του γιὰ νὰ πάρει τὸ μαντήλι του. Ἐκεῖ θὰ μετρήσει μὲ τὴν πείρα ποὺ ἔχει τὴν ἀξία τῆς προσφορᾶς σας καὶ ἀνάλογα θὰ σᾶς ἐξυπηρετήσει.

Ὅταν ὑποβάλλετε στὸν ἁρμόδιο ὑπάλληλο τὸν φάκελο μὲ τὰ δικαιολογητικὰ ποὺ σᾶς ζήτησε γιὰ τὴν διεκπεραίωση τῆς ὑποθέσεώς σας, μὴ ξεχάσετε νὰ συμπεριλάβετε καὶ ἕνα φάκελο ἀλληλογραφίας κλειστὸν μὲ τὸ ἀνάλογο χρηματικὸ ποσόν. Διότι ἀλλιῶς ὁ ὑπάλληλος κάθε φορὰ θὰ σᾶς βρίσκει ὅτι λείπει κάποιο δικαιολογητικό. Δὲν ἔχει σημασία πῶς θὰ σᾶς τὸ ὀνομάζει. Ὅπως καὶ νὰ τὸ λέει, ἐσεῖς θὰ τὸ μεταφράζετε «λείπει ὁ φάκελος μὲ τὸ χρῆμα».

Εἰδικῶς στὶς Πολεοδομίες, εἶχε ἐπικρατήσει νὰ κάνει τὸν μεσάζοντα ὁ καφετζής. Ὁ ὑπάλληλος ἔστελνε τὸν πολίτη στὸν καφετζὴ γιὰ νὰ συνεννοηθεῖ γιὰ τὴν ὑπόθεσή του, τουτέστιν γιὰ τὸ πόσα κοστίζει ἡ διεκπεραίωσή της. Τὰ περαιτέρω τακτοποιόντουσαν μεταξὺ ὑπαλλήλου καὶ καφετζὴ καὶ ὁ πολίτης ἀπελάμβανε τὴν ἰδιαίτερη μεταχείριση. Σὲ ἄλλες περιπτώσεις ὁ κλητήρας ἀνελάμβανε τὸν ρόλο τοῦ καφετζῆ.

Σὲ πιὸ ἀνώτερα ἐπίπεδα, κάποιοι ἔχαναν στὰ χαρτιὰ τὸ ἀνάλογο ποσὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ περιέλθει στὸν ἔχοντα τὴν ἐξουσία νὰ ἀποφασίσει ὑπάλληλο καὶ ἔτσι ἄψογα ἀποκτοῦσαν τὴν εὔνοιά του.

Μερικοὶ ὑπάλληλοι δηλώνουν ἀδυναμία ταχείας ἐξυπηρετήσεως λόγω φόρτου ἐργασίας, ἀλλὰ ὅταν τοὺς κατεβάλετο ἡ δέουσα ἀμοιβὴ τῆς extra ἀπασχολήσεως, εὑρίσκετο ὁ χρόνος τῆς ἀμέσου ἐξυπηρετήσεως τοῦ πολίτη.

Μερικοὶ διεκπεραιωτὲς ξένων ὑποθέσεων, πηγαίνοντας στὶς ὑπηρεσίες μὲ τὶς ὁποῖες συνήθως συναλλάσσονται, φροντίζουν νὰ ἔχουν μαζί τους φιστίκια ἢ κάστανα ἢ γλυκὰ κλπ, τὰ ὁποῖα μοιράζουν γιὰ τὴν ἐξασφάλιση εὐνοϊκῆς ὑποδοχῆς καὶ ἐξυπηρετήσεως.

Αὐτὰ εἶναι ἕνα δεῖγμα τῶν μεθόδων παθητικῆς δωροδοκίας εἰς τὰ κατώτερα ἐπίπεδα. Τί γίνεται στὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα εἶναι δυσεξακρίβωτο. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου