«ΓΗΝ ΚΑΙ ΥΔΩΡ»

Κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους λέμε ὅτι καταγόμαστε, τὸ σύμβολον τῆς ὑποταγῆς ἦτο νὰ παραδώσουν εἰς τὸν αὐθέντην γῆν καὶ ὕδωρ. Ἐμεῖς σήμερα τὸ ξεχάσαμε αὐτὸ καὶ τὴν μὲν γῆν τὴν πουλᾶμε «ἀντὶ πινακίου φακῆς», τὸ δὲ ὕδωρ (τῆς ΕΥΔΑΠ) ἑτοιμαζόμαστε νὰ τὸ πουλήσουμε ἀντὶ ἐλαχίστων εὐρὼ μὲ βάση ὑποτιμημένες κατόπιν εἰδικῆς χειραγωγήσεως τῆς χρηματιστηριακῆς τιμῆς των μετοχές. 

Ὅλοι ξέρουν ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, ἀλλὰ δὲν ἔχουν νὰ προτείνουν διέξοδο. Τὸ νερὸ θὰ μᾶς τὸ πάρει ὁ Σάιλογκ τοῦ Σαίξπηρ ἔναντι ὀφειλομένων χρημάτων. 

Τί μπορεῖ νὰ γίνει; 

Νὰ ἀγοράσουμε τὶς μετοχὲς τῆς ΕΥΔΑΠ ἐμεῖς οἱ πολίτες. Τὰ 5.000.000 τῶν κατοίκων τῆς Ἀθήνας καὶ τῶν περιχώρων ἀσφαλῶς μποροῦν νὰ πληρώσουν τὴν ἀξία τῶν μετοχῶν τῆς ΕΥΔΑΠ καὶ νὰ μὴν ἀφήσουν τοὺς ἀλλοδαποὺς κατακτητὲς νὰ μᾶς πάρουν τὸ νερὸ καὶ αὔριο νὰ μᾶς τὸ πουλήσουν σὲ 10πλάσια τιμὴ ἢ νὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ πεθάνουμε ἀπὸ δίψα ἂν μὴ νὰ μᾶς δηλητηριάσουν ὅποτε θέλουν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου