ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Τὸ κοινωνικὸ σύνολο μέσῳ τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΟΑΕΔ πληρώνει ἐπίδομα ἀνεργίας σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχασαν τὴν δουλειά τους. Ἀλλά, τὸ νὰ πληρώνεις ἄνθρωπο γιὰ νὰ κάθεται εἶναι μὴ ὀρθολογικό. Θὰ μποροῦσε μὲ κάποια προσπάθεια ὀργανωτικὴ νὰ θεσπισθεῖ ὅτι ὁ ἄνεργος τοποθετεῖται σὲ κάποια ἐργασία καὶ ἐπιδοτεῖται μὲ τὸ ἐπίδομα ἀνεργίας γιὰ νὰ ἐργάζεται σ’ αὐτὴν καὶ ὄχι γιὰ νὰ κάθεται.

Ὑπάρχουν χιλιάδες ἐργασίες ποὺ πρέπει νὰ γίνουν σ’ ἕνα ἔθνος, ποὺ δὲν γίνονται λόγῳ ἀποσυντονισμοῦ τῶν ἐπιθυμιῶν αὐτῶν ποὺ θέλουν ἐργάτες καὶ αὐτῶν ποὺ θέλουν ἐργασία. Μὲ λίγη προσπάθεια καὶ πολλὴ  ἔμπνευση καὶ ἀκόμη περισσότερη ἀπαγκίστρωση ἀπὸ κατεστημένες νοοτροπίες, ἡ ἰδέα μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθεῖ μὲ ἐπιτυχία σὲ μεγάλο ποσοστό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου