ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΒΡΑΔΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ἕνας φίλος μὲ πληροφόρησε ὅτι ἀνέθεσε σὲ δικηγόρο νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν δημοσίευση τῆς διαθήκης ἑνὸς συγγενοῦς του καὶ ὅτι ὁ δικηγόρος τὸν ἐνημέρωσε ὅτι ὁρίσθηκε ἡ ἡμέρα γιὰ τὴν δημοσίευσή της μετὰ ἀπὸ ἕνδεκα μῆνες, δηλαδὴ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2013.

Ἡ ἁπλὴ δημοσίευση τῆς διαθήκης συνίσταται σὲ ἀπαγγελία ἀπὸ τὸν δικαστὴ τεσσάρων λέξεων ἐκτὸς τῶν ἄρθρων, δηλαδὴ «δημοσιεύεται ἡ διαθήκη τοῦ Παύλου Παυλίδη», καὶ στὴν μονογραφὴ ἐπὶ τῆς διαθήκης. Χρόνος ἀπαιτούμενος: 15 δευτερόλεπτα. Δηλαδὴ ἕνας γρήγορος δικαστὴς μπορεῖ νὰ δημοσιεύει 250 διαθῆκες τὴν ὥρα.


Ἐπειδὴ ἡ βραδύτης ὀφείλεται ὄχι στὴν ἀνικανότητα, ἀλλὰ στὴν συνδικαλιστικῆς νοοτροπίας ἀντίδραση τῶν δικαστῶν, προτείνομε νὰ χορηγεῖται ἐπίδομα ταχύτητος εἰς τοὺς δικαστὰς ἀξίας ἑνὸς εὐρὼ ἀνὰ δημοσιευμένη διαθήκη. Πιστεύομεν ὅτι μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ἕνας καὶ μοναδικὸς δικαστὴς θὰ δημοσιεύσει ὅλες τὶς ἐν ἐκκρεμότητι διαθῆκες τοῦ πρωτοδικείου Ἀθηνῶν ἐντὸς μιᾶς ἑβδομάδος τὸ πολύ. Ἂν μάλιστα δοθοῦν καὶ στὸν γραμματέα 20 λεπτὰ ἀνὰ διαθήκην νομίζομεν ὅτι ὁ πολίτης θὰ βλέπει δημοσιευμένη τὴ διαθήκη γιὰ τὴν ὁποία ἐνδιαφέρεται ἅμα τῇ προσκομίσει στὸ δικαστήριο.

Φεῦ! Πέρασε ἡ ἐποχὴ ποὺ οἱ δικαστὲς προέτασσαν κάποια ἄλλα καθήκοντα, διαφορετικὰ τῶν συνδικαλιστῶν. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ μελετηθεῖ σοβαρὰ νὰ ἀμείβεται ὁ δικαστὴς ἀνάλογα μὲ τὶς ὑποθέσεις ποὺ διεκπεραιώνει καὶ τὴν σοβαρότητα τους καὶ ὄχι μὲ πάγιο μισθὸ εἴτε ἐργάζεται εἴτε «ἀναβάλλει» τὴν ἐργασίαν του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου