ΠΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ

Τὸν ἐργάτη ποὺ ἔπιασε δουλειὰ δύοντας ὁ ἥλιος, τὸν τιμώρησε δίνοντάς του ὁλόκληρο μεροκάματο.

Στὸν ληστὴ ποὺ μετανόησε, χάρισε τὸν Παράδεισο.

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΛΗΣΤΗ

Ὑπῆρξα ληστὴς καὶ ἀπελπισμένος κατάδικος, ἐκτελούμενος ἀργὰ θανατοποινίτης.

Καὶ μέσα στὸ σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας μου, καὶ στὴν προσδοκία τοῦ αἰώνιου θανάτου, Σὲ εἶδα δίπλα μου, συσταυρωμένο καὶ ἀθῶο.