ΜΕΓΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ

Ὑποκρισία Νο. 1 
Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι κατασυγκινημένη ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς μικρῆς Μαρίας. Καὶ ποιὰ εἶναι αὐτή; Ἕνα κοριτσάκι πέντε χρονῶν, δὲν τὸ ἀνατρέφει ἡ μητέρα του, ἀλλὰ δύο ἁπλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ κατὰ σύμπτωση εἶναι Ρομὰ καὶ ποὺ τὸ περιποιοῦνται μὲ στοργή. Ἀντὶ ἡ κοινωνία νὰ τοὺς ἐπιβραβεύσει, τοὺς ἔβαλε φυλακή.

Ὤ! Τῆς ὑποκρισίας!  


Ὑποκρισία Νο. 2

Πρὶν ἀπὸ χρόνια εἶχε δημοσιευθεῖ ἡ πληροφορία ὅτι, κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν εἰδικῶν, κάθε χρόνο στὴν Ἑλλάδα σκοτώνονται τετρακόσιες χιλιάδες ἔμβρυα ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς μανάδες τους μὲ τὴν ἄδεια τοῦ νόμου. Φυσικά, ἡ πείρα ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ζήτημα αὐτο μαρτυρεῖ ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔμβρυα αὐτὰ ἔχουν ἡλικία μεγαλύτερη τῶν τριῶν μηνῶν καὶ λόγῳ αὐτῆς ἀπαγορεύεται ἡ θανάτωσίς τους. Ἀλλά, ποιὸς προσέχει αὐτὲς τὶς λεπτομέρειες! Τὸ κυοφορούμενο παιδὶ θὰ εἶναι βάρος, ἂν γεννηθεῖ, καὶ γι’ αὐτὸ τὸ σκοτώνομε ἐγκαίρως. Καὶ κανεὶς δὲν συγκινεῖται ἀπὸ τὰ κομματιασμένα βρέφη ποὺ πετιῶνται στὰ σκουπίδια. 

ΦΡΑΓΚΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

Ὅλες οἱ προσβάσεις στὶς ἀκτές μας κλείσανε,
μὲ ἐπιγραφὲς καὶ μὲ πινακίδες
μόνο γι’ ἀλλοδαποὺς τὶς προορίσανε.

Πᾶς νὰ πιεῖς καφέ,
κόφη λένε τὰ γκαρσόνια
καὶ κοιτᾶς στὸν οὐρανὸ
πῶς λαλοῦν τ’ ἀηδόνια.

Πράϊβετ ἐδῶ, πράϊβετ ἐκεῖ,
πόρτες ἀπὸ δῶ, φράκτες ἀπὸ ἐκεῖ.

ΓΙΑΤΙ ΠΟΥΛΗΣΕΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑ;

Γιατί πούλησες τὸ κτῆμα;
Ἂχ ρὲ πατριωτάκι, 
τ’ ἀγροκτηματάκι
γιατί τὸ πούλησες;

Ἐκεῖ στὸ κορφοβούνι
δίπλα στὸ ρεματάκι
μὲ τὸ κρύο νεράκι
πῶς τὸ τόλμησες;

Καὶ τό ’δωσες καὶ ξένου,
ποὺ σὲ ξεφτίλισε,
γιὰ ἕνα μάτσο μάρκα
τοῦ τὸ ξεπούλησες!

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ

Κοτόπουλα ἐλευθέρας βοσκῆς
καταντήσαμε,
στὸν τόπο μας μέσα
στὰ συρματοπλέγματα μᾶς κλείσανε.

Μπορεῖ νά ’ν μακρυὰ τὰ σύρματα

καὶ νὰ μὴ φαίνονται
ἢ ἄλλο μάτι νὰ χρειάζεσαι
γιὰ νὰ τὰ δεῖς.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Καλύτερα νὰ ἀφήσουμε κληρονομιὰ στὰ παιδιά μας τὴν γνώση καὶ τὴν θέληση νὰ κερδίζουν χρήματα, παρὰ νὰ τοὺς ἀφήσουμε χρήματα.

Τὸ ἕτοιμο χρῆμα σπρώχνει πρὸς τὴν σπατάλη καὶ τὴν τεμπελιά. Εἶναι προτιμότερο τὸ παιδὶ νὰ μεγαλώνει μέσα στὴν προσπάθεια γιὰ νὰ κατακτήσει τὸν σκοπό του, παρὰ νὰ τοῦ προσφέρεται ἕτοιμος. Πρέπει νὰ μάθει νὰ ἀντιμετωπίζει ἐμπόδια, ἀντιδράσεις, ἀποτυχίες, καὶ νὰ τὰ μετατρέπει σὲ ἐπιτυχία. Χωρὶς ἄσκηση δὲν ἐπιτυγχάνεται τίποτα καλό. «Ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι Αὐτοῦ στὶς ἀνάγκες χαίρονται, ἐνῶ ὁ διάβολος καὶ οἱ ὑπηρέτες του στὴν ἀνάπαυση» (Ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος).


ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ἀνάθεσις κρατικῶν ἁρμοδιοτήτων σὲ μία ἰδιωτικὴ ἐπιχείρηση ὅπως ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀντισυνταγματική. Δεδομένου δέ, ὅτι οἱ μέτοχοι τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὸ 94% εἶναι ἄγνωστοι ἀλλοδαποί, ἡ ἐν λόγῳ ἀνάθεσις εἶναι καὶ ἀντιπατριωτική, διότι ἀνατίθεται ἡ διαχείρησις ἐθνικῶν θεμάτων σὲ ἀγνώστους ἀλλοδαπούς, πράγμα ποὺ δὲν τὸ ἐπιτρέπει τὸ Σύνταγμα. Ἡ περίπτωσις θυμίζει τὴν παροιμία: «Βάλανε τὸν λύκο νὰ φυλάει τὰ πρόβατα».

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

Μεγάλη συζήτησις γίνεται γιὰ τὴν προσέλκυση τῶν ξένων ἐπενδυτῶν στὴν Ἑλλάδα. Οἱ ξένες ἐπενδύσεις θεωροῦνται ὠφέλιμες, διότι δημιουργοῦν θέσεις ἐργασίας. Αὐτὸ τὸ παραμύθι μᾶς πιπιλίζουν στὰ αὐτιὰ συνεχῶς. Κοντεύομε νὰ πιστέψομε ὅτι ὄντως οἱ ξένοι ἐπενδυταὶ θὰ ὠφελήσουν τὴν πατρίδα μας. Ἀλλὰ εἶναι ἔτσι;  

Στὰ πρῶτα μαθήματα πολιτικῆς οἰκονομίας ἀκούσαμε ὅτι οἱ συντελεστὲς τῆς παραγωγῆς εἶναι τὸ ἔδαφος, ἡ ἐργασία καὶ τὸ κεφάλαιο. Ἐμεῖς ὑποτίθεται ὅτι ἔχουμε τὸ ἔδαφος καὶ τὴν ἐργασία (τὴν φτηνὴ ἐργασία) καὶ ἀναζητᾶμε τὸ κεφάλαιο. Ὁ κεφαλαιοῦχος ἐνδιαφέρεται βεβαίως γιὰ τὴν μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους του. Ζητάει φτηνὸ ἔδαφος καὶ πάμφτηνη ἐργασία, ὥστε τὸ κεφάλαιό του νὰ τοῦ ἀποδώσει τὸ μέγιστον ὄφελος.


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ! ΡΕΚΟΡ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ!!

Σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ συντάγματα τῶν πολιτισμένων κρατῶν θεσπίζεται ἀνώτατο χρονικὸ ὅριο προφυλακίσεως. Ἡ συμπλήρωσις αὐτοῦ συνεπάγεται τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ κρατουμένου ὑποδίκου ἀκόμη καὶ ἂν κατηγορεῖται γιὰ τὸ εἰδεχθέστερο ἔγκλημα.

Ἡ ἀρχὴ τοῦ ἐλέγχου τοῦ ἀνωτάτου ὁρίου προφυλακίσεως δὲν εἶναι δυνατὸν βέβαια νὰ μὴ ἰσχύει καὶ στὴν ἀνώτατη ἔκφραση παγκοσμίου δικαιοσύνης ποὺ ἐκφράζεται ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης.

ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τὰ τυχερὰ παιχνίδια εἶναι παράνομα καὶ οἱ παῖκτες τιμωροῦνται ποινικά. Οἱ λέσχες τυχερῶν παιγνίων ἀπαγορεύονται καὶ κλείνονται.

Ἐν τούτοις ἡ κρατικὴ ἐξουσία δίδει ἄδεια σὲ μερικοὺς νὰ ὀργανώνουν νόμιμες λέσχες τυχερῶν παιγνίων, τὰ γνωστὰ καζίνο. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ διάκρισις τῶν λεσχιακῶν σὲ ἀδειούχους «νομίμους» καὶ μὴ ἀδειούχους «παρανόμους» εἶναι ἀνήθικη, ἐνέχει ἀνισότητα μεταχείρισης τῶν πολιτῶν, καὶ εἶναι ἀντισυνταγματική.

Ἢ πρέπει νὰ ἐπιτραποῦν σὲ ὅλους, ἢ πρέπει νὰ ἀπαγορευτοῦν γιὰ ὅλους. 

Ἀλλὰ ποιὸς τολμᾶ;ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Μεγάλη συζήτηση γίνεται γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ κατοχικοῦ δανείου. Γράφεται ὅτι οἱ Γερμανοὶ πῆραν ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος χρήματα δανεικὰ καὶ δὲν τὰ ἐπέστρεψαν μέχρι σήμερα στὸ ἑλληνικὸ κράτος. 

Ἀλλὰ γεννᾶται ἡ ἀπορία. Ἀφοῦ τὰ πῆραν ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀνήκει κατὰ 94% σὲ ἀλλοδαποὺς μετόχους, γιατί νὰ τὰ ἐπιστρέψουν στὸ ἑλληνικὸ κράτος; 

Μήπως τὰ ἐπέστρεψαν στοὺς ἀλλοδαποὺς μετόχους καὶ σιωποῦν, γιὰ νὰ μὴν ἀποκαλύψουν τὸ γεγονός;