ΜΕΓΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ

Ὑποκρισία Νο. 1 
Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι κατασυγκινημένη ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς μικρῆς Μαρίας. Καὶ ποιὰ εἶναι αὐτή; Ἕνα κοριτσάκι πέντε χρονῶν, δὲν τὸ ἀνατρέφει ἡ μητέρα του, ἀλλὰ δύο ἁπλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ κατὰ σύμπτωση εἶναι Ρομὰ καὶ ποὺ τὸ περιποιοῦνται μὲ στοργή. Ἀντὶ ἡ κοινωνία νὰ τοὺς ἐπιβραβεύσει, τοὺς ἔβαλε φυλακή.

Ὤ! Τῆς ὑποκρισίας!  


Ὑποκρισία Νο. 2

Πρὶν ἀπὸ χρόνια εἶχε δημοσιευθεῖ ἡ πληροφορία ὅτι, κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν εἰδικῶν, κάθε χρόνο στὴν Ἑλλάδα σκοτώνονται τετρακόσιες χιλιάδες ἔμβρυα ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς μανάδες τους μὲ τὴν ἄδεια τοῦ νόμου. Φυσικά, ἡ πείρα ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ζήτημα αὐτο μαρτυρεῖ ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔμβρυα αὐτὰ ἔχουν ἡλικία μεγαλύτερη τῶν τριῶν μηνῶν καὶ λόγῳ αὐτῆς ἀπαγορεύεται ἡ θανάτωσίς τους. Ἀλλά, ποιὸς προσέχει αὐτὲς τὶς λεπτομέρειες! Τὸ κυοφορούμενο παιδὶ θὰ εἶναι βάρος, ἂν γεννηθεῖ, καὶ γι’ αὐτὸ τὸ σκοτώνομε ἐγκαίρως. Καὶ κανεὶς δὲν συγκινεῖται ἀπὸ τὰ κομματιασμένα βρέφη ποὺ πετιῶνται στὰ σκουπίδια.