ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ! ΡΕΚΟΡ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ!!

Σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ συντάγματα τῶν πολιτισμένων κρατῶν θεσπίζεται ἀνώτατο χρονικὸ ὅριο προφυλακίσεως. Ἡ συμπλήρωσις αὐτοῦ συνεπάγεται τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ κρατουμένου ὑποδίκου ἀκόμη καὶ ἂν κατηγορεῖται γιὰ τὸ εἰδεχθέστερο ἔγκλημα.

Ἡ ἀρχὴ τοῦ ἐλέγχου τοῦ ἀνωτάτου ὁρίου προφυλακίσεως δὲν εἶναι δυνατὸν βέβαια νὰ μὴ ἰσχύει καὶ στὴν ἀνώτατη ἔκφραση παγκοσμίου δικαιοσύνης ποὺ ἐκφράζεται ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης.

ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τὰ τυχερὰ παιχνίδια εἶναι παράνομα καὶ οἱ παῖκτες τιμωροῦνται ποινικά. Οἱ λέσχες τυχερῶν παιγνίων ἀπαγορεύονται καὶ κλείνονται.

Ἐν τούτοις ἡ κρατικὴ ἐξουσία δίδει ἄδεια σὲ μερικοὺς νὰ ὀργανώνουν νόμιμες λέσχες τυχερῶν παιγνίων, τὰ γνωστὰ καζίνο. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ διάκρισις τῶν λεσχιακῶν σὲ ἀδειούχους «νομίμους» καὶ μὴ ἀδειούχους «παρανόμους» εἶναι ἀνήθικη, ἐνέχει ἀνισότητα μεταχείρισης τῶν πολιτῶν, καὶ εἶναι ἀντισυνταγματική.

Ἢ πρέπει νὰ ἐπιτραποῦν σὲ ὅλους, ἢ πρέπει νὰ ἀπαγορευτοῦν γιὰ ὅλους. 

Ἀλλὰ ποιὸς τολμᾶ;ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Μεγάλη συζήτηση γίνεται γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ κατοχικοῦ δανείου. Γράφεται ὅτι οἱ Γερμανοὶ πῆραν ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος χρήματα δανεικὰ καὶ δὲν τὰ ἐπέστρεψαν μέχρι σήμερα στὸ ἑλληνικὸ κράτος. 

Ἀλλὰ γεννᾶται ἡ ἀπορία. Ἀφοῦ τὰ πῆραν ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀνήκει κατὰ 94% σὲ ἀλλοδαποὺς μετόχους, γιατί νὰ τὰ ἐπιστρέψουν στὸ ἑλληνικὸ κράτος; 

Μήπως τὰ ἐπέστρεψαν στοὺς ἀλλοδαποὺς μετόχους καὶ σιωποῦν, γιὰ νὰ μὴν ἀποκαλύψουν τὸ γεγονός;